workstextsshowscontactinfo

Maja Rohwetter har besökt polygona omgivningar

Kulturstan.se 20.02.2008

 

Galleri -
I sin andra separatutställning NURBS – non-uniform rational B-splines hos Brändström & Stene visar Maja Rohwetter ett måleri som bygger på kompositioner från den virtuella världen vars beståndsdelar är ettor och nollor.

I den digitala spelvärlden byggs landskap, natur och arkitektur upp av polygoner. Enkelt kan man säga att ju fler polygoner en fiktiv värld har, desto mer verklighetstroget ser det ut. Precis som sina konstnärskollegor som för hundra år sedan reste till Frankrike för att studera ljus och natur, besöker Rohwetter idag dessa polygona omgivningar - i spelvärldar som Eutropia, Grand Theft Auto, Second Life och Burnout Paradise - för studier av en annan verklighet.

I den ändlösa utforskningen av det virtuella samlar konstnären skissmaterial som ligger till grund för målningarna. Skissmaterialet fogas samman i bildediteringsprogram för att i nästa steg appliceras med olja på duk.

NURBS (förkortning av engelskans Non-Uniform Rational B-Spline) är kurvor och ytor som används inom datorgrafiken för att skapa mjuka övergångar och banor mellan ett antal fasta punkter. Formen på kurvan eller ytan räknas fram genom en beräkningsintensiv matematisk process. Fördelen är att den färdiga formen är upplösningsoberoende, eller snarare har oändlig uppösning, och kan storleksförändras hur mycket som helst utan kvalitetsförsämring.

Maja Rohwetter är född 1970 och har studerat vid Grossfach Bildene Kunst, Hdk Berlin och Kungliga Konsthögskolan Stockholm. Hon bor och arbetar i Berlin.

Utställningen pågår till och med den 30 mars.

 

top

back to overview "texts"